Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις

Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης
3 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ
31 Αυγούστου 2020

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
Π.Ε. Καβάλας

Προυπολογισμός
230.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη