Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις

Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης
3 Σεπτεμβρίου 2020
Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας μονοκατοικίας με ανακαίνιση αυτής και κατασκευή δεξαμενής λυμάτων
1 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
Π.Ε. Καβάλας

Προυπολογισμός
230.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη