Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α και Β του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Κρηνίδων
21 Απριλίου 2016
Ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας»

Ανάδοχος
Κ/Ξ. Γ. Ευφροσυνίδης-Λ. Γεωργόπουλος

Κύριος του έργου
Δ.Ε.Κ.Ε.

Προυπολογισμός
680.000,00€ (με Φ.Π.Α.)