Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης

Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας μονοκατοικίας με ανακαίνιση αυτής και κατασκευή δεξαμενής λυμάτων
22 Μαρτίου 2021
Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις
2 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Προυπολογισμός
107.763,16 € (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη