Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης

Αποκαταστάσεις Βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου μετά από έντονες βροχοπτώσεις
2 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Προυπολογισμός
107.763,16 € (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη