Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου και χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (Παλιό Τελωνείο)

Κατασκευή κτηρίου έδρας ΥΠ/Κ ΔΕΗ Θάσου/Περιοχή Καβάλας, στο Λιμένα Θάσου
21 Απριλίου 2016
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α και Β του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Κρηνίδων
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου και χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (Παλιό Τελωνείο)»

Ανάδοχος
Ευστάθιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δήμος Ελευθερών

Προυπολογισμός
55.000,00€ (με Φ.Π.Α.)