Βελτίωση – διαπλάτυνση της αριθμ. 7 Επαρχιακής οδού (Νικητές – Πλαταμώνας, Α’ φάση και Β’ φάση)

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ. Δ. Ν. Ξεριά
21 Απριλίου 2016
Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση τμήματος της υπ’ αριθμ’.5 Επαρχιακής οδού (Ελαφοχώρι έως κόμβο Μακρυχώρι-Πλαταμώνας)
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Βελτίωση – διαπλάτυνση της αριθμ. 7 Επαρχιακής οδού (Νικητές – Πλαταμώνας, Α΄ φάση)»
«Βελτίωση – διαπλάτυνση της αριθμ. 7 επαρχιακής οδού (Νικητές – Πλαταμώνας, Β΄ φάση)»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δ.Τ.Υ. Ν. Καβάλας

Προυπολογισμός
Α΄ Φάση: 1.173.881,15 € (με Φ.Π.Α.)
Β΄ Φάση: 645.634,63 € (με Φ.Π.Α.)