Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ. Δ. Ν. Ξεριά

Ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους
21 Απριλίου 2016
Βελτίωση – διαπλάτυνση της αριθμ. 7 Επαρχιακής οδού (Νικητές – Πλαταμώνας, Α’ φάση και Β’ φάση)
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ. Δ. Ν. Ξεριά»

Ανάδοχος
Κ/Ξ. Ευφροσυνίδης Γ.-Γεωργόπουλος Λ.

Κύριος του έργου
Δήμος Χρυσούπολης

Προυπολογισμός
391.000,00€ (με Φ.Π.Α.)