Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α και Β του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Κρηνίδων

Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου και χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (Παλιό Τελωνείο)
21 Απριλίου 2016
Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α και Β του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Κρηνίδων»

Ανάδοχος
Κ/Ξ «Γεώργιος Β. Ευφροσυνίδης- Θεόφιλος Κ. Ναμλής»

Κύριος του έργου
Δήμος Καβάλας

Προυπολογισμός
254.600,00€ (με Φ.Π.Α.)