Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου
21 Απριλίου 2016
Κατασκευή κτηρίου έδρας ΥΠ/Κ ΔΕΗ Θάσου/Περιοχή Καβάλας, στο Λιμένα Θάσου
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δήμος Παγγαίου

Προυπολογισμός
775.000,00€ (με Φ.Π.Α.)