Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100KW

Ανέγερση πολυώροφης οικοδομής
21 Απριλίου 2016
Ανέγερση πολυώροφης οικοδομής επί πυλωτής με υπόγειο
20 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100KW»

Μελέτη - Επίβλεψη κατασκευής
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κατασκευή
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗ

Ιδιοκτησία
ΥΙΟΙ Β. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗ Ο.Ε.

Θέση
Ζαρκαδιά Ν. Καβάλας