Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου

Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β΄ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας
21 Απριλίου 2016
Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δήμος Παγγαίου

Προυπολογισμός
490.000,00€ (με Φ.Π.Α.)