Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Χρυσούπολης (ανακατασκευή αρδευτικής διώρυγας Β΄ σε περιοχή Δ. Χρυσούπολης)

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου
2 Νοεμβρίου 2017
Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β΄ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Χρυσούπολης (ανακατασκευή αρδευτικής διώρυγας Β΄ σε περιοχή Δ. Χρυσούπολης)»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δ.Τ.Υ. Ν. Καβάλας

Προυπολογισμός
850.000,00€ (με Φ.Π.Α.)