Κατασκευή κτηρίου έδρας ΥΠ/Κ ΔΕΗ Θάσου/Περιοχή Καβάλας, στο Λιμένα Θάσου

Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου
21 Απριλίου 2016
Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου και χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (Παλιό Τελωνείο)
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Κατασκευή κτηρίου έδρας ΥΠ/Κ ΔΕΗ Θάσου/Περιοχή Καβάλας, στο Λιμένα Θάσου»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δ.Ε.Η.

Προυπολογισμός
118.063,00€ (με Φ.Π.Α.)