Ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους

Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας
21 Απριλίου 2016
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Τ. Δ. Ν. Ξεριά
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους»

Ανάδοχος
Κ/Ξ «Τζανής Π. Μαργαρίτης-Λεωνίδας Χ. Γεωργόπουλος» (Κατασκευή: Γεώργιος Ευφροσυνίδης)

Κύριος του έργου
Δήμος Χρυσούπολης

Προυπολογισμός
465.000,00€ (με Φ.Π.Α.)