Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας μονοκατοικίας με ανακαίνιση αυτής και κατασκευή δεξαμενής λυμάτων

Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου
7 Αυγούστου 2021
Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου & αντιστήριξη πρανών δρόμου στην Τ.Κ. Πέρνης
3 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας μονοκατοικίας με ανακαίνιση αυτής και κατασκευή δεξαμενής λυμάτων»

Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Θέση
ΠΗΓΕΣ - ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ