Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015

Κατασκευή παιδικών χαρών
23 Νοεμβρίου 2018
Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας
2 Νοεμβρίου 2017

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
Δήμος Καβάλας

Προυπολογισμός
350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη