Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας

Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015
2 Νοεμβρίου 2017
Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου
2 Νοεμβρίου 2017

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Προυπολογισμός
1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Σημείωση
Έργο σε εξέλιξη