Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου

Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας μονοκατοικίας με ανακαίνιση αυτής και κατασκευή δεξαμενής λυμάτων
22 Μαρτίου 2021

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου»

Ανάδοχος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Κύριος του έργου
Δήμος Καβάλας

Προυπολογισμός
247.000,00€ (με Φ.Π.Α.)