Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου

Επισκευή – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας
2 Νοεμβρίου 2017
Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Χρυσούπολης (ανακατασκευή αρδευτικής διώρυγας Β΄ σε περιοχή Δ. Χρυσούπολης)
21 Απριλίου 2016

Φωτογραφίες έργου


Πληροφορίες


Έργο
«Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις ΤΚ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου»

Ανάδοχος
Γεώργιος Ευφροσυνίδης

Κύριος του έργου
Δήμος Παγγαίου

Προυπολογισμός
490.000,00€ (με Φ.Π.Α.)