Εταιρεία

Η Τεχνική Εταιρεία Ευφροσυνίδη με έδρα την Καβάλα δραστηριοποιείται από το 1980 στον τομέα της κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Με έμπειρους και καταρτισμένους επιστήμονες μηχανικούς, με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και με εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, αναλαμβάνει έργα οδοποιίας, υδραυλικά, αποχετευτικά, αρδευτικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και ανακαινίσεις χώρων και κτιρίων.

Το 2008 κατασκεύασε και εγκαινίασε τον πρώτο ιδιόκτητο φωτοβολταϊκό σταθμό στη βόρειο Ελλάδα ισχύος 100 KW και έκτοτε δραστηριοποιείται και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Με συνεχώς αυξανόμενο ετήσιο κύκλο εργασιών η Τεχνική Εταιρεία Ευφροσυνίδη συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με σεβασμό στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα των έργων που αναλαμβάνει.