Υπηρεσίες

Κατασκευή δημόσιων έργων

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή δημόσιων έργων οδοποιίας, υδραυλικών, αποχετευτικών, αρδευτικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών με πλήρη και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με ειδικευμένους επιστήμονες μηχανικούς καθώς και με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό στοχεύουμε στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την διαχρονικότητα των έργων μας.

Μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή ιδιωτικών έργων

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, την επίβλεψη καθώς και την κατασκευή πάσης φύσεως νεόδμητων κατασκευών. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη και κατασκευή μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων.

Ανακαινίσεις χώρων και κτιρίων

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις - επισκευές κτιρίων καθώς και την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αυτών, επιλέγοντας πιστοποιημένα και σύγχρονα υλικά καθώς και έμπειρα και καταρτισμένα συνεργεία επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη - αδειοδότηση, επίβλεψη και την εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων:

  • Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ.)
  • Υγρομόνωση, θερμομόνωση δώματος ή στέγης κτιρίου.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.
  • Αναβάθμιση - αντικατάσταση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση αυτοματισμών (Σύστημα BMS - έξυπνα κτίρια).

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον νέο νόμο  4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».